Κατάλογος Τμημάτων

Γεώργιος Αποστολάκης
Γενική Διεύθυνση
(+30) 211 1074 210 – (+30) 211 1074 211
gapostolakis@transnet.gr


Ιωάννης Αποστολάκης
Πωλήσεις
(+30) 211 1074 212
iapostolakis@transnet.gr


Χρήστος Γεωργόπουλος
Πωλήσεις
(+30) 211 1074 217
cgeorgopoulos@transnet.gr


Νίκος Μπακαλιός
Πωλήσεις
(+30) 211 1074 227
nbakalios@transnet.gr


Γεώργιος Πάκος
Πωλήσεις
(+30) 211 1074 224
gpakos@transnet.gr


Μαρία Λουκά
Τμήμα Αγορών
(+30) 211 1074 215
mlouka@transnet.gr


Μιχάλης Λιανός
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 226
mlianos@transnet.gr


Γεώργιος Μπαμπλέκης
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 229
gbablekis@transnet.gr


Βικτώρια Μιχαηλίδη
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 223
vmichailidi@transnet.gr


Ινώ Κούμη
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 221
ikoumi@transnet.gr


Παντελής Κόλλιας
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 214
pkollias@transnet.gr


Αλεξάνδρα Αρβανιτάκη
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 218
arvanitaki@transnet.gr


Στέφανος Παικόπουλος
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 230
spaikopoulos@transnet.gr


Δημήτρης Νικολόπουλος
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 216
dnikolopoulos@transnet.gr


Δημήτρης Αλεξόπουλος
H.S.S.E. Mgr
(+30) 211 1074 225
dalexopoulos@transnet.gr


Κλειώ Αποστολάκη
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
(+30) 211 1074 200
info@transnet.gr


Νίκος Μουρτάκος
Εκτελωνισμοί
(+30) 211 1074 240 – (+30) 211 1074 241
nmourtakos@transnet.gr


Δημοσθένης Μουρτάκος
Εκτελωνισμοί
(+30) 211 1074 242
dmourtakos@transnet.gr


Παναγιώτης Τσιρώνης
Εκτελωνισμοί
(+30) 211 1074 245


Άρτεμις Παπαγιαννακοπούλου
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 202
accounting@transnet.gr


Ματούλα Αγορίτσα
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 203
magoritsa@transnet.gr


Βασιλική Καροπούλου
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 222
vkaropoulou@transnet.gr


Άγγελος Μπάρμπης
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 203
abarbis@transnet.gr


Γιάννης Τζαφεράι
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 205
itzaf@transnet.gr

Γεώργιος Αποστολάκης
Γενική Διεύθυνση
(+30) 211 1074 210 – (+30) 211 1074 211
gapostolakis@transnet.gr

Ιωάννης Αποστολάκης
Πωλήσεις
(+30) 211 1074 212
iapostolakis@transnet.gr


Χρήστος Γεωργόπουλος
Πωλήσεις
(+30) 211 1074 217
cgeorgopoulos@transnet.gr


Νίκος Μπακαλιός
Πωλήσεις
(+30) 211 1074 227
nbakalios@transnet.gr


Γεώργιος Πάκος
Πωλήσεις
(+30) 211 1074 224
gpakos@transnet.gr

Μαρία Λουκά
Τμήμα Αγορών
(+30) 211 1074 215
mlouka@transnet.gr

Μιχάλης Λιανός
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 226
mlianos@transnet.gr


Γεώργιος Μπαμπλέκης
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 229
gbablekis@transnet.gr


Βικτώρια Μιχαηλίδη
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 223
vmichailidi@transnet.gr


Ινώ Κούμη
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 221
ikoumi@transnet.gr


Παντελής Κόλλιας
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 214
pkollias@transnet.gr


Αλεξάνδρα Αρβανιτάκη
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 218
arvanitaki@transnet.gr


Στέφανος Παικόπουλος
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 230
spaikopoulos@transnet.gr


Δημήτρης Νικολόπουλος
Διεκπεραίωση
(+30) 211 1074 216
dnikolopoulos@transnet.gr

Δημήτρης Αλεξόπουλος
H.S.S.E. Mgr
(+30) 211 1074 225
dalexopoulos@transnet.gr

Κλειώ Αποστολάκη
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
(+30) 211 1074 200
info@transnet.gr

Νίκος Μουρτάκος
Εκτελωνισμοί
(+30) 211 1074 240 – (+30) 211 1074 241
nmourtakos@transnet.gr


Δημοσθένης Μουρτάκος
Εκτελωνισμοί
(+30) 211 1074 242
dmourtakos@transnet.gr


Παναγιώτης Τσιρώνης
Εκτελωνισμοί
(+30) 211 1074 245

Άρτεμις Παπαγιαννακοπούλου
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 202
accounting@transnet.gr


Ματούλα Αγορίτσα
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 203
magoritsa@transnet.gr


Βασιλική Καροπούλου
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 222
vkaropoulou@transnet.gr


Άγγελος Μπάρμπης
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 203
abarbis@transnet.gr


Γιάννης Τζαφεράι
Λογιστήριο
(+30) 211 1074 205
itzaf@transnet.gr